Cikkek

arr3Mit kell tudni a szilikon sütőformákrólJó, ha tudjuk...   hogy a szilikon sütőformák az élelmiszerek előállításához alkalmazható, 100%-os...

Akciós termékek

Szokásos ár: 13 400 Ft
Ár 12 300 Ft

Reklamáció
Reklamáció

Először is szeretnénk hangsúlyozni, hogy számunkra Vevőink megelégedettsége a legfontosabb. Fő célunk a legkedvezőbb ár/érték arányt képviselő, kiváló minőségű termékek forgalmazása. Ennek ellenére előfordulhat, hogy az általunk kiszállított terméket reklamálni lesz kénytelen. Ebben az esetben annak érdekében, hogy reklamációja elfogadásra kerüljön és a lehető legrövidebb időn belül rendeződjön, kövesse a lenti utasításainkat.

 

1. Általános információk

Ez a reklamációs szabályzat az eladó üzemeltető AGLENT s.r.o. (székhely: Eötvösa 36/25, 945 01 Komárno, Szlovákia; szervezetazonosító szám: 50389165; közösségi adószám:2120318640 ; a Nyitrai Járásbíróság KB-4516/16 kivontajegyzék alatt bejegyezett , betétlapszám: 41227/N, a bejegyzés napja 2016.07.13.; továbbiakban: „eladó”) és azon regisztrált fizikai vagy jogi személy, aki elektronikus megrendelése elküldésével kereskedelmi kapcsolatba lépett az eladóval (továbbiakban: „vevő”) eljárását határozza meg, az eladó felelősségéből adódó jogok érvényesítéséhez, az eladó  www.dedrashop.hu (továbbiakban DedraShop ) internetes oldalán vásárolt hibás áru esetén, valamint az eladó és a vevő ezzel összefüggő jogait és kötelességeit.

A vásárló elektronikus megrendelése elküldésével megerősíti, hogy a reklamációs szabályzattal megismerkedett és azzal teljes mértékben egyetért. Ezzel a reklamációs szabályzat a vásárlóra nézve kötelező érvényűvé válik.

 

1. A szállítás során keletkezett károk

A vásárló a küldemény átvételkor köteles ellenőrizni annak állapotát és elutasítani a hiányos, vagy sérült küldemény átvételét. Ha ennek ellenére a vevő csak az átvételt követően veszi észre, hogy a küldemény hibás, erről köteles az eladót a lehető legrövidebb időn belül informálni az info@dedrashop.hu email címen. A e-mailben köteles feltüntetni a nevét, a megrendelés számát és leírást adni a kár jellegéről.

 

2. Hiba keletkezése a termék első használatánál

Amennyiben a hiba a vásárlás napjához viszonyítva legkésőbb három napon belül a termék első használatánál jelentkezik, az eladó a termék új, hibátlanra cserélésével a reklamáció egy gyors megoldását kínálja, de csak abban az esetben, ha következő feltételek teljesülnek:

- az árun a használat jelei nem láthatóak és nyilvánvaló, hogy a kárt nem a vevő okozta,

- az áru raktáron van (ellenkező esetben a csere nem lehetséges).

 

3. Jótállási időn belüli reklamáció

A vevő amint észrevette a hibát arról köteles haladéktalanul informálni az eladót. A reklamáció elfogadásának feltétele, hogy annak érvényesítése a jótállási idő belül történjen, ami 24 hónap.

Az eladó nem vállal felelősséget a termék szakszerűtlen használatából vagy a helytelen működtetéséből eredő károkért, illetve vis maior okozta károkért. Az ilyen meghibásodásokra a jótállás nem vonatkozik.

A jótállás nem vonatkozik a termék szokásos használatából eredő elhasználódására (a tartozékok elhasználódására sem).  A termék rövidebb élettartama nem minősül hibának, ezért nem ok a reklamációra.

A reklamációs ügyintézés attól a naptól kezdődik, amikor a bejelentés megtörténik.

 

4. A reklamáció folyamata

A vevő kinyomtatja, majd kitölti a Reklamációs Nyomtatványt (a letöltéshez kattintson ide)

A vevő a vásárlást igazoló bizonylat (számla) valamint a hiánytalanul kitöltött reklamációs nyomtatványt az áruval együtt személyesen vagy futárszolgálattal saját költségére az eladó címre eljuttatja.

Ha a reklamációs nyomtatvány hiányosan van kitöltve, esetleg hiányzik a vásárlást igazoló bizonylat, az eladó telefonon vagy e-mailben szólítja fel a vevőt a hiányzó adatok pótlására, vagy a hiányzó dokumentumok csatolására.

Amennyiben a vevő postai úton juttatja vissza a terméket az eladónak, köteles azt gondosan becsomagolni. Visszaküldés során kérjük a terméket úgy becsomagolni, hogy a szállítás során további károk ne keletkezzenek benne. A feladás után a feladószelvényt kérjük gondosan megőrizni és a kérem tájékoztassa a webáruházunkat a csomagszám megadásával együtt.

A szállítás során keletkezett esetleges károkért a felelősséget az eladó nem vállalja. Az eladó fenntartja magának a jogot, hogy az utánvéttel visszaküldött árut nem veszi át.

A reklamált terméket a következő címre kérjük visszaküldeni:

Magyar Postával: AGLENT s.r.o. Postán Maradó, 2900 Komárom, Czibor Zoltán utca 3.

Egyéb futárszoglálattal: AGLENT s.r.o. Sabina Mácsodiová, Eötvösa 26/25. Komárno 94501, Slovak Republic

A reklamációs eljárás megkezdéséről a vevőt a reklamációs nyomtatványban megadott e-mail címen értesítjük.

A reklamáció rendezése a vevő igényei alapján a termék hibátlanra cserélésével vagy a vételár visszafizetésével történik.

A hiánytalanul kitöltött reklamációs nyomtatvány, a szükséges dokumentumok, valamint a reklamált áru kézhezvételétől számított 14 napon belül a teljes vételárat a reklamációs nyomtatványban feltüntetett számlaszámra visszautaljuk.

 

5. Jótállási feltételek és jótállási idő

A megvásárolt termékre az átadás napjától kezdődően 24 hónapos jótállási időt biztosítunk.

Minden megvásárolt áruhoz mellékeljük a számlát (a vásárlást igazoló bizonylat), amely egyben garancialevélként is szolgál.

Csak az eladónál vásárolt és a teljes egészében kifizetett terméket reklamálhatja. A vevő a reklamált termék hibáit a reklamációs nyomtatványban köteles a lehető legpontosabban leírni.

A jogos, jótállási időn belüli reklamáció ingyenes. A reklamált termék visszaszállításának költségei a vevőt terhelik. A jogtalan reklamáció esetén a vásárló köteles megfizetni az eladó reklamáció következtében felmerült kiadásait.

Az eladó köteles a reklamációt késedelem nélkül, bonyolult esetekben három napon belül intézni. Ebbe nem számít bele a szakértői értékeléshez szükséges idő. A reklamáció lebonyolítása azonban nem terjedhet 30 napon túl.

Ha az eladó a reklamációt nem fogadja el három munkanapon belül, köteles a terméket saját költségére szakértői véleményezésre küldeni.

Az érvényesített reklamáció esetén az eladó a vásárló részére elismervényt állít ki, melyet a reklamációs nyomtatványon feltüntetett kézbesítési címre küld el.

A reklamáció érvényesítésének napjához viszonyítva legkésőbb 30 napon belül az eladó a vevő részére a reklamáció elrendezéséről írásos dokumentumot állít ki, melyet a reklamációs nyomtatványon feltüntetett kézbesítési címre küld el.

 

6. Záró rendelkezések

Az eladó fenntartja magának a jogot a reklamációs szabályzat mindenkori módosítására vagy kiegészítésére. A reklamációs szabályzat változtatásai vagy kiegészítései a Dedrashop oldalon történő közzétételt követően lépnek érvénybe.

NGFlZ